گفت و گوی مهندس عرفانیان با روزنامه اصفهان زیبا (بهمن ماه 1396)

روایت تجربه های بنیان گذار بزرگ ترین کارخانه فولاد کشور:

اول صنعت ساختم بعد قانون آوردم