عضویت شرکت مهندسی فن‌گستر پارس در کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی در سال ۱۳۹۰

شرکت مهندسی فن‌گستر پارس به عنوان عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی در سال 1390 پذیرفته شده است.

گواهینامه صلاحیت اجرای پروژه‌های صنعتی به روش طرح و ساخت از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، گواهینامه ذیل را در راستای صلاحیت اجرای پروژه‌های صنعتی به روش طرح و ساخت به شرکت مهندسی فن‌گستر پارس اعطا نموده است.

کسب رتبه C توسط شرکت مهندسی فن‌گسترپارس در نظام رتبه‌بندی سازمان مدیریت صنعتی

افزایش پیچیدگی و حجم پروژه‌های صنعتی و نیز دشوارتر شدن مدیریت مؤلفه‌‌های تأثیرگذار در موفقیت آن‌ها، نیاز به یکپارچگی فر‌آیندهای ارزش‌آفرین را بیش از پیش افزایش داده و کارفرمایان و پیمانکاران را بیش از پیش به سمت اجرای پروژه به روش مهندسی، تدارک و ساخت (EPC) متمایل ساخته است.

یکی از عوامل تأثیرگذار در کیفیت و سرعت اجرای پروژه به روش EPC، انتخاب پیمانکاران توانمند و دارای صلاحیت در اجرای پروژه‌ها از طریق رتبه‌بندی می‌باشد.

در همین راستا، وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور هدایت و پشتیبانی از اجرای پروژه‌ها به روش EPC توسط پیمانکاران داخلی، سازمان مدیریت صنعتی را با توجه به سوابق و تجارب تخصصی آن در زمینه طراحی و اجرای رتبه‌بندی در حوزه‌ها و موضوعات مختلف، طی توافق‌نامه‌ای که در تاریخ 1390/3/23 بین طرفین منعقد شد، به عنوان مرجع رسمی رتبه‌بندی شرکت‌های EPC در کشور انتخاب نمود و امر رتبه‌بندی این شرکت‌ها بر اساس مدل رتبه‌بندی سازمان مدیریت صنعتی (IMI-EPC Rating) به این سازمان واگذار گردید.

بر همین اساس، با توجه به ارزیابی‌های انجام شده، شرکت مهندسی فن‌گسترپارس در نظام رتبه‌بندی سازمان مدیریت صنعتی رتبه C‌ را در حوزه فعالیت‌‌های صنعتی و معدنی کسب نموده است.

عضویت شرکت مهندسی فن‌گستر پارس در کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی در سال 1391

شرکت مهندسی فن‌گستر پارس به عنوان عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی در سال 1391 پذیرفته شده است.

تأیید رتبه شرکت مهندسی فن‌گستر پارس در کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی در سال 1392

رتبه و صلاحیت شرکت مهندسی فن‌گستر پارس کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی در سال 1392 پذیرفته شده است.