شرکت فولاد سازی نیزار پارس مرصاد در تاريخ 89/3/12 تحت شماره 376044 در اداره ثبت شركت‌ها و مالكيت صنعتي تهران به صورت سهامي خاص به  ثبت رسيده و مركز اصلي شركت، تهران است. موضوع اصلي فعاليت شركت مجتمع فولاد‌‌سازي نيزار پارس مرصاد احداث كارخانه گندله‌سازي، احياء مستقيم، ذوب و ريخته‌‌گري پيوسته و نورد گرم ورق‌هاي فولادي به ظرفيت 1/6 ميليون تن در سال مي­‌باشد. اين پروژه به صورت مستقيم براي بيش از 1،000 نفر و به صورت غير مستقيم براي 20،000 فرصت شغلي ايجاد مي‌كند.

كل سرمايه‌­گذاري مورد نياز شركت مجتمع فولاد‌سازي نيزار پارس مرصاد جهت احداث فاز اول كارخانه به ظرفيت 800،000 تن در سال بالغ بر 11،389،172 میلیون ریال مي‌باشد.
این طرح از ابتدای سال 89 با انجام کارهای ابتدایی پروژه از قبیل برگزاري جلسات با مقامات استاني و كشوري واخذ مجوز‌هاي اوليه آغاز شده و پیش­‌بینی می­‌شود در صورت تامين منابع به صورت پيش‌بيني شده پس از 3 سال از آغاز پروژه، به بهره­‌برداری برسد.

سود آوري طرح :

اين طرح در سال 1393 با 60 درصد ظرفيت اسمي خود شروع به كار خواهد كرد و در سال 96 با 100 درصد ظرفيت اسمي خود توليد و فروش خواهد داشت.

برآورد هزينه‌هاي توليد شامل مواد اوليه و مصرفي، هزينه پرسنلي، هزينه‌هاي ساليانه برق آب و گاز طبيعي، هزينه‌هاي تعمير و نگهداري، هزينه‌هاي احتمالي و استهلاك ساليانه جمعا مبلغ 3،760،265 ميليون ريال مي‌باشد .

مصرف كلاف ورق گرم در سال‌هاي اخير افزايش يافته و هر سال مقادير قابل توجهي كلاف ورق وارد كشور شده است، ضمن اينكه با در نظر داشتن برنامه‌هاي توسعه اقتصادي كشور پيش‌بيني مي‌شود كه اين تقاضا رو به رشد باشد در بازار بين‌الملل نيز بيشترين تجارت محصولات فولادي مربوط به كلاف ورق گرم بوده، متوسط قيمت فروش اين محصول در بازار داخلي حدود 6،500 ريال براي هر كيلوگرم مي‌باشد.

با در نظر داشتن هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري و بهره‌برداري و همچنين درآمدهاي طرح، جريان نقدينگي و متعاقبا وضعيت سود‌آوري طرح به صورت زير خواهد بود:

در وضعيت پرداخت يارانه انرژي

» نرخ برگشت روي كل سرمايه گذاري ثابت                    24 درصد

» نرخ برگشت روي سرمايه نقدي                                32 درصد

» زمان برگشت سرمايه                                            سال چهارم بهره برداري

» نقطه سربه سر توليد                                             16/6 درصد

در وضعيت عدم پرداخت يارانه انرژي

» نرخ برگشت روي كل سرمايه گذاري ثابت                    20/4 درصد

» نرخ برگشت روي سرمايه نقدي                                24/8 درصد

» زمان برگشت سرمايه                                            سال پنجم بهره برداري

» نقطه سربه سر توليد                                             22/7 درصد