فلسفه و استراتژی شرکت مهندسی فن‌گستر پارس

پیاده‌سازی اصل 44 وخروج دولت از مالکیت و مدیریت بر اقتصاد و تولید خلاء اجرای صنایع بخصوص صنایع مادر مثل فولاد را به‌وجود خواهد آورد و هم‌اکنون با وجود خروجی تدریجی این خلاء احساس می‌گیرد.

فولاد مبارکه تنها تجربه‌ای است که بر این مهم با پیش‌بینی قبلی فائق آمده است و سایر صنایع و بخش‌ها به تقلید از آن به تشکیل ساختار همت گماشته‌اند. حرکت تدریجی دولت و نیز اقتصاد مالی و نه اقتصاد تولیدی و نیز منحنی سینوسی رشد از منفی تا 5درصد بزرگترین محدودیت بخش خصوصی است که نمی‌تواند بزرگ نمودن ساختار خود را با رشدی پایدار بهبود بخشد.

شرکت مهندسی فن‌گسترپارس تصمیم گرفت با توجه به چشم‌انداز فوق و محدودیت‌های ناظر بر آن ساختاری اسفنجی که بتواند پروژه‌های صنفی بزرگ را با وجود کوچکی خود از ایده تا رسیدن به بهره‌برداری هدایت کند، شکل دهد. پروژه‌ای مشابه مبارکه وابسته به اقتصادی بزرگ، مشاوران عظیم، پیمانکارانی توانمند و مدیرانی با توانایی بالا و سازندگانی  در شأن عظمت مبارکه را می‌طلبد که تأمین آن در بخش خصوصی در شرایط اقتصاد مالی و نه تولیدی کنونی ناممکن و در صورت ممکن در شرایط اقتصادی سینوسی مثل شرایط 8 سال گذشته ورشکسته خواهند شد مثل ایرتیک.

شرکت فن‌گسترپارس راه چاره را در این می‌داند که هم پروژه مبارکه را پازل کند و مبارکه برآیند پازل گردد. و در مورد ساخت و پیاده‌سازی این پروژه نیز از جمع پازل‌های کوچک بتواند دوران ساخت پروژه را هدایت کند.

استفاده حداکثری از نرم‌افزارها زمینه برآیندگیری از پازل‌ها هرچند کوچک را فراهم آورده است.به منظور دستیابی به موارد فوق استراتژی فن‌گستر پارس به شرح ذیل تبیین گردیده است.

مقدمه:

از آنجا که شرکت‌های مشاور در فازهای 2 و 3 برای طراحی سیویل و سازه در ابعاد گوناگون صنفی با تجربه بیش از 20 سال به قدر کافی موجود است.

از آنجا که سازندگان در ابعاد کوچک و متوسط با توانایی سخت بشرط وجود طراحی و نظارت و بازرسی قوی وجود دارد و قابلیت رشد را نیز در شرایط اقتصاد انبساط دارند و دولت نیز در راستای سیاست‌ها از کمک‌های سازندگان دریغ نمی‌ورزد.

از آنجا که شرکت‌های بازرسی و نظارت پس از انقلاب به مقدار لازم و مدعی مثل ایکا شکل گرفته است.

از آنجا که شرکت‌های فاینانس، کنترل پروژه، خدمات سرمایه‌گذاری شکل قانونی گرفته است لهذا شرکت فن‌گستر تصمیم گرفت خلاء موارد ذیل را کاهش دهد.

شرکت مدیریتی به نام شرکت مهندسی فن‌گسترپارس برای هدایت پروژه در تمامی مراحل EPCMF‌ با استفاده حداکثر از موارد فوق‌الذکر (اعم از تسهیلات و محدودیت)

شرکت رهیاب برای پوشش به خدمات P‌ در تمامی مراحل پروژه و با استفاده از امکانات حداکثری داخل و در صورت لزوم خارج.

شرکت ژرف‌اندیشان فن‌گسترپارس به منظور بازوی شرکت مهندسی فن‌گسترپارس در تهیه مدارک مهندسی،  ایده، جانمائی، عقد قراردادهای مهندسی و طرح‌های جانبی و نقاط اتصال و نیز بازوی تهیه مدارک مهندسی شرکت رهیاب برای عقد قراردادهای خرید و نظارت بر بازرسان ساخت.

متأسفانه مدیران شرکت رهیاب و ژرف‌اندیشان یا نفهمیدند و یا نخواستند و یا نتوانستند این استراتژی را در ساختار خود پیاده کنند.

فولاد مبارکه پایلوت آموزش و انتقال دانش برای ژرف‌اندیش بوده است.

تدارک شرکت مهندسی فن‌گسترپارس در پروژه EPCMF فولاد غرب آسیا در دوره ساخت و خرید قطعات یدکی و توسعه و تکمیل طرح فولاد غرب آسیا در دوره بهره‌‌برداری برای شرکت رهیاب پایلوتی پر ازتجربه می‌توانست باشد که متأسفانه حسن استفاده از این فرصت انجام نشده است.

سرمایه‌گذاری در شهرک امیرکبیر اصفهان با اهداف ذیل صورت گرفته است:

1.      دستیابی به سیاست انسجام شرکت ژرف‌اندیش و رهیاب

2.      دستیابی به انتقال دانش از فولاد مبارکه به فولاد غرب و سپس پهنه نیزار

3.      دستیابی به تأمین قطعات یدکی مورد نیاز فولاد غرب آسیا از تسهیلات به وجود آمده در شهرک امیرکبیر تحت تأثیر دانش و نیازهای مبارکه

4.      دستیابی به انتقال تجربه شهرک امیرکبیر به پهنه نیزار

شرکت فن‌گستر پارس باتوجه به تغییر مدیریت چندباره در ژرف‌اندیش و رهیاب و اینکه باید شرکت ژرف‌اندیش خود به باور لازم دست یابد، انتظار دارد آن شرکت هرچه زودتر استراتژی خود را تعریف تا در صورت وجود خلاء برای اهداف فوق، شرکت فن‌گسترپارس اقدام به اصلاح ساختار در درون یا بیرون خود نماید.