ساختار سازمانی شركت مهندسي فن گستر پارس

شركت مهندسی فن‌گستر‌پارس از همكاری كارشناسان با تجربه در امور مدیریت، مهندسی و اجرای فعالیت‌های مختلف طرح‌های صنایع نفت،‌ گاز، پتروشیمی، فولاد، سیمان، حمل و نقل، صنایع دریایی و طرح‌های عمرانی زیر بنایی برخوردار می‌باشد.

ساختار سازمانی شركت فن گستر پارس بصورت زیر است: