» تعریف و بسته‌بندی پروژه
» مدیریت بر تامین منابع مالی، تامین تجهیزات
» ساخت و راه‌اندازی و مدیریت بر طرح
» پیاده‌سازی نرم‌افزارهای بهره‌برداری
» انجام امور پیمانكاری طراحی و ساخت
» انجام خدمات مهندسی مشاور، خدمات فنی، طرح، تدارك و نظارت
» اجرای كلیه پروژه‌های صنعتی، ساختمانی، تأسیساتی، مخابراتی و راه‌اندازی آن‌ها
» احداث كارگاه‌ها، كارخانجات صنعتی، ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات و لوازم، انجام كلیه امور بازرگانی داخلی و خارجی