توانائی ها و خدمات قابل اجرا:

1-  تدارکات صنعتی پروژه‌ها و قطعات یدکی کارخانه‌های صنعتی

2-  تنظیم قراردادهای صنعتی پروژه‌ها:
3-  بازاریابی تدارکات
4-  پیدا نمودن اسناد و نقشه‌های مهندسی قطعات و یا شناسنامه‌دار کردن قطعات به کمک شرکت‌های گروه
5-  اخذ نمایندگی کالاهای خاص و استراتژیک پروژه‌های صنعتی
6-  تهیه و ارائه بانک اطلاعاتی قطعات مربوط به صنعت که سابقه تأمین داشته باشند

بخشی از سوابق پروژه های صنعتی

–  تهیه و تدارک قطعات یدکی مربوط به کارخانه فولاد غرب آسیا
–  تهیه و تدارک قطعات یدکی مربوط به کارخانه صنعت و ورق آرین پاژ
–  تهیه و تدارک مصالح مربوط به شرکت فن‌گسترپارس در خصوص پروژه‌های متعدد 

برنامه‌ها

•  اخذ نمایندگی کالاهای خاص پروژه‌های صنعتی
•  تأمین و تدارک قطعات یدکی مربوط به صنعت‌های مختلف
•  به‌روز نمودن بانک اطلاعاتی تدارکات به تفکیک هر صنعت و بخش
•  اتصال به شرکت مهندسی ژرف‌اندیشان فن‌گستر جهت تکمیل پروژه مستندسازی و تکمیل اطلاعات قطعات از طریق مهندسی معکوس
•  تشکیل کنسرسیوم کاری با شرکت‌های فن‌گسترپارس و ژرف‌اندیشان فن‌گستر جهت دستیابی به پروژه‌ها و کارهای جدید و هم‌افزایی نیروی کاری