تقدیر آقای مهندس سمیعی نژاد مدیر عامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان از آقای مهندس عرفانیان

آقای مهندس سمیعی نژاد مدیر عامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان، به مناسبت سالروز افتتاح فولاد مبارکه، طی نامه‌ای از تلاش‌های آقای مهندس عرفانیان در به ثمر رساندن این طرح تقدیر نمود.

تقدیرنامه شرکت فولاد مبارکه اصفهان به شرکت مهندسی فن‌گستر پارس

آقای مهندس محمودی مدیر مهندسی شرکت فولاد مبارکه اصفهان، به جهت رضایت از فعالیت‌های مهندسی شرکت مهندسی فن‌گستر پارس در زمینه‌های مطالعات و تهیه طرح‌های توسعه و جنبی شرکت فولاد مبارکه، تقدیرنامه ذیل را به شرکت مهندسی فن‌گستر پارس اعطا نموده است.

تقدیرنامه شرکت فولاد غرب آسیا به شرکت مهندسی فن‌گسترپارس

شرکت فولاد غرب آسیا، به سبب طراحی، ساخت و اجرای پروژه فولاد غرب آسیا تقدیرنامه ذیل را به شرکت فن‌گسترپارس اعطا نموده است.

تقدیرنامه شرکت صنعت ورق آرین پاژ به شرکت مهندسی فن‌گسترپارس

شرکت صنعت ورق آرین پاژ، به سبب طراحی، ساخت و اجرای پروژه صنعت ورق آرین پاژ تقدیرنامه ذیل را به شرکت فن‌گسترپارس اعطا نموده است.

تقدیرنامه شرکت نیزار پارس مرصاد به شرکت مهندسی فن‌گسترپارس

شرکت نیزار پارس مرصاد، به سبب مدیریت مطالعات فاز امکان‌سنجی طرح مجتمع فولادسازی نیزار پارس مرصاد، تقدیرنامه ذیل را به شرکت فن‌گسترپارس اعطا نموده است.