چشم‌انداز شرکت مهندسی فن‌گستر پارس برخورداری از بالاترین سطح ممکن کیفیت در اندیشه، بررسی، طراحی، اجرا، تدارک و تأمین است تا به لحاظ شایستگی‌های حرفه‌ای جزء شرکت‌های طراز اول کشور و منطقه باشد.از آنجاییکه صنعت فولاد شامل فر‌آیند همه صنایع است و از‌ آن به عنوان ابزار اقامه قسط در قرآن مجید یاد شده است. از آنجاییکه این صنعت برای شکل‌گیری محتاج زیربنای قوی است (آب، برق، گاز، جاده، مخابرات، نیروی انسانی، حمل و نقل، راه‌آهن، سرمایه‌گذاری و … )

لهذا این صنعت برای رشد خود مستلزم تأمین زیرساخت‌های مناسب بوده  و خود بستری برای رشد سایر صنایع و عوامل خواهد شد.

صاحبان تجربه در ساخت صنعت فولاد به ویژه سازندگان فولاد مبارکه منطقه نیزار را محل مناسب برای ایجاد این صنعت که فراگیر صنایع دیگر است، تشخیص دادند.

مطالعات کارشناسی استان وایجاد پایلوتی از این صنعت (فولاد غرب آسیا) نشان داد که این منطقه می‌تواند صنایع سنگین و مادر از قبیل فولاد، نفت، گاز، پتروشیمی، سیمان و غیره را در خود جای دهد.