post

سی و هفتمین جلسه کارگروه پهنه صنعتی نیزار

همزمان با حضور مدیر کل هماهنگی، امور اقتصادی، استانداری قم، مجید آوری‌فرد و جمعی از صاحبان صنایع منطقه سی و هفتمین جلسه کارگروه پهنه صنعتی نیزار برگزار شد.

روابط عمومی – جلسه کارگروه پهنه صنعتی نیزار در ابتدا نظیر هر ماه پی‌گیری مصوبات و صورت جلسه گذشته را بررسی نمود و یکی از شرکت‌های عضو مبحث GIS و لزوم اجرای آن را  در شهرک شرح و بسط داد.

سی و هفتمین جلسه با همراهی مدیران عضو پهنه، مدیران ارشد شرکت ذوب گستر و پارسیان پارت پاسارگاد که به عنوان صاحبان صنایع قم در منطقه حضور دارند و  با حضور مدیرکل هماهنگی، امور اقتصادی، استانداری قم- مجید آوری فرد – و خلیلی  کارشناس دفتر اقتصادی استانداری مهدی نجفی – مسوول امور واگذاری شرکت شهرک های استان  قم-  پربارتر و مصصم تر اجرا شد. محمد حسن عرفانیان – رییس کارگروه و بنیان گذار پهنه صنعتی فولاد- از مسایل و مشکلات مشترک موجود در منطقه سخن گفت و خواستار پیگیری و رفع  آن‌ها با توجه به ارائه “سند ملی منطقه ” به استان شد. وی اذعان داشت : دغدغه مسوولین سازمان هم باید باشد که از این آورده سرمایه بخش خصوصی در منطقه حمایت و همراهی‌های لازم رابرای افزایش اشتغال‌زایی و بهبود صنعت داشته باشند.

مهندس آوری فرد ضمن توجه و دقتی که به مسایل مطروحه داشت بیان کرد: “دغدغه استان در برگزاری کارگروه‌های متفاوت لزوم یکپارچگی و واگذاری زمین‌ها به افرادی است که خواهان اجرا و رونق منطقه هستند اما به تبع آن مشکلاتی بر سر راه است که امید است با همراهی بیشتر سازمان صنعت، معدن و تجارت قم این مسایل مرتفع گردد تا  شاهد رونق و حضور فعالانه‌تر صنعت در قم باشیم.”