سخنرانی مهندس عرفانیان در همایش مدیران همراه اول

متن سخنرانی مهندس عرفانیان در همایش مدیران همراه اول در عرصه کار‌آفرینی 1395/02/05

” ما مقصریم”

«کل نفس بما کسبت رهینه. الا اصحاب الیمین»

من خود را انقلابی می دانستم و می دانم. اما در سالهای 63 فهمیدم که معنی انقلابی بودن را نمی دانم. انقلابی بودن را از پدرم به ارث برده بودم، با حاکمان وقت و همه اقداماتشان مخالف بودم دلائلم این بود که فی المثل شاه شبها عیاشی و بد مستی و روزها به شکار و اسب سواری و نیز دزدی از بیت المال مشغول است.

من برای ساختن فولاد مبارکه شب را از روز تشخیص نمی دادم و زندگی خود را وقف کار کرده بودم.

فرزندم مریض می شود. و خانمم او را به دکتر می برد. دکتر با لحنی مهربان با او رفتار می کند. همسرم با او درد و دل و از زندگی با شوهرش شکوه می کند. دکتر به دفتر من زنگ می زند دفترم با شنیدن مریضی فرزندم گوشی را به من انتقال می دهد. دکتر خود را معرفی کرد. من یهودی هستم دکتر خانوادگی شیبانی مدیرعامل ذوب آهن. او هم مثل تو به مرکز کنترل کارخانه گفته بود که هر گونه اتفاقی را حتی نیمه شب خبر دهند و برای اینکار تلفنی را کنار بالشت قرار داده بود و خانومش از صدای مکرر این زنگ دیوانه شده بود. بخود آمدم مدیران سابق شبها عیاشی و روزها شنا و شکار و دزدی. دکتر چه می گوید.

ذوب آهن محصول کار است، مگر می شود بدون هدف و ساختاری که هدف را تعقیب کند، ذوب آهن ساخت.

Read More