روایت تجربه های بنیان گذار بزرگ ترین کارخانه فولاد کشور:

اول صنعت ساختم بعد قانون آوردم