تصاویری از پروژه نورد سرد 550 هزار تنی فولاد غرب آسیا