شركت مهندسي فن‌گستر‌پارس به عنوان يك مجموعه مديريتي و مهندسي به صورت يك مخزن فكري، مطالعات مربوط به انتقال فن‌آوري‌ها و توسعه مطلوب صنايع را دنبال مي‌كند.

در پيوند با پروژه‌هاي صنعتي و معدني، اين شركت به صورت يك مجموعه EPC MF فعالیت مي‌كند و در قالب پروژه‌هاي  EPC با بهره‌گيري از شركت‌هاي مهندسان مشاور و پيمانكاري بصورت كنسرسيوم با مهندسي، ‌تأمين تجهيزات، بازرسي فني،‌ عمليات ساختمان و نصب،‌ آموزش و راه‌اندازي به ايجاد ارزش براي مشتريان خود كمك مي‌كنند.