برخورداری از بالاترین سطح ممکن كيفيت در انديشه، ‌بررسي، طراحي، ‌اجرا، تدارك و تأمين تا به لحاظ شايستگي‌هاي حرفه‌اي جزء شركت‌هاي طراز اول كشور و منطقه باشد.

«شركت مهندسي فن‌گستر‌پارس‌» بايد آن‌چنان قابليت‌هايي را كسب نمايد كه همكار و رقيب شركت‌هاي معتبر بين‌المللي به حساب آمده تا امكان ارتقاء مداوم همراه با سودآوري مناسب فراهم شود.

براي دستيابي به اين آرمان، ‌ما با تعمقی ژرف و اقدام متناسب جمعي، سازماني می سازیم:‌

» سرشار از منابع انساني خردمند، ‌انديشمند، ‌پر‌تحرك و كار‌آمد و برخوردار از فضاي يادگيري و رشد

» بهره‌گير از نظام‌هاي مديريتي خلاق و نو‌آفرين

» بهره‌مند از نظام‌هاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري كار‌آمد

» برخوردار از شبكه‌اي گسترده از شركت‌ها و گروه‌هاي همكار به‌گونه‌اي كه آنها ظرفيت گسترش «شركت مهندسي فن‌گستر پارس‌» را افزون ساخته و خود در همكاري با ما ارتقاء كيفي يافته و از كار آمدي افزون‌تري برخوردار شوند.